این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

اولین جلسه شورای سیاستگذاری سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در تاریخ سه شنبه 26 تیر ماه 1397 در محل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت برگزار شد.

 اولین جلسه شورای سیاستگذاری سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در تاریخ سه شنبه 26 تیر ماه 1397 در محل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در حوزه نفت، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر کشور و نمایندگان انجمن ژئومکانیک نفت ایران برگزار شد؛ ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و پیش روی برگزاری این رویدا