این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مهلت ارسال چکیده مقالات سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت به پایان رسید!

پژوهشگرانی که موفق به ارسال چکیده مقاله خود نشده اند میتوانند نسبت به ارسال اصل مقاله خود تا تاریخ 17/09/1397 اقدام فرمایند.

 
مهلت ارسال چکیده مقالات سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت به پایان رسید!
با عنایت به درخواست های مکرر کاربران مبنی بر تمدید مجدد مهلت ارسال