صفحه اصلی > سخنرانان کلیدی
.: سخنرانان کلیدی

اسامی سخنرانان کلیدی سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت که تاکنون آمادگی خود را جهت حضور در این گردهمایی علمی اعلام نموده اند به شرح زیر است.
سایر سخنرانان داخلی و بین المللی متعاقبا اعلام خواهد شد.