این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 نویسندگان عزیز خواهشمند است ضمن رعایت نکات مندرج در شیوه نامه پوستر مقاله خود را مطابق با فرمت چاپ کرده و در روز ارائه پوستر همراه خود بیاورید.
بازگشت1397/10/27
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !