این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > گزارش تصویری اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
.: گزارش تصویری اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت