این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > ساختار سازمانی
.: ساختار سازمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

سمت

1

سیدصالح هندی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

رییس شورای سیاستگذاری

2

احمد رمضان‌­زاده

دانشگاه صنعتی شاهرود

رییس کنفرانس

3

مجید نیکخواه

دانشگاه صنعتی شاهرود

دبیر علمی

4

بهزاد مهرگینی

دانشگاه تهران

دبیر اجرایی

5

بنفشه الماسی­ نیا

معاونت مهندسی وزارت نفت

عضو شورای سیاستگذاری

6

میراحمد حسینی

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت

عضو شورای سیاستگذاری

7

محمود حاجیان­­‌برزی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

عضو شورای سیاستگذاری

8

محمدرضا سکوتی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

عضو شورای سیاستگذاری

9

جواد شریفی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

عضو شورای سیاستگذاری

10

مهدی قسامی­ پور

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

عضو شورای سیاستگذاری

11

محمد ابراهیمی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

عضو شورای سیاستگذاری

12

وحید فرج­ پور

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

عضو شورای سیاستگذاری

13

حسن اشراقی

شرکت نفت و گاز پارس

عضو شورای سیاستگذاری

14

میشا پزشکی

شرکت نفت و گاز پارس

عضو شورای سیاستگذاری

15

حسین طالبی

شرکت نفت مناطق نفتخیزجنوب

عضو شورای سیاستگذاری

16

تلمان مغربی

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

عضو شورای سیاستگذاری

17

مجتبی کلهرمحمدی

شرکت سیالات حفاری پارس

عضو شورای سیاستگذاری

18

احمد فهیمی ­فر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو شورای سیاستگذاری

19

محمد فاتحی ­مرجی

دانشگاه یزد

عضو شورای سیاستگذاری

20

مجید نبی­ بیدهندی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

عضو شورای سیاستگذاری

21

حسن قاسم­زاده

دانشگاه خواجه ­نصیرالدین ­طوسی

عضو شورای سیاستگذاری

22

رضا فلاحت

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

عضو شورای سیاستگذاری

23

حسین جلالی­ فر

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

عضو شورای سیاستگذاری