این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
.: معرفی دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت توسط انجمن ژئومکانیک نفت ایران و با مشارکت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت و دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن اروپایی محققین و مهندسین علوم زمین در بهمن ماه سال 1395 در محل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://pgc2017.cnf.ir/fa/ مراجعه کنید.