این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
.: دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت